VALMENNUSRYHMÄT

Kilpa 1 / akatemia:

Ryhmä on sitoutunut tavoitteelliseen harjoitteluun. Harjoittelu on osin yksilöllistä ja vastuu omasta harjoittelusta kasvaa. Ryhmä harjoittelee yhdeksän kertaa viikossa. Harjoittelu Etelä-Savon akatemian kanssa pitää sisällään uintiakatemian aamuharjoitukset tiistai- ja torstaiaamuisin.
Harjoitukset koostuvat allasharjoittelusta, voima- ja liikkuvuusharjoittelusta sekä muista kuivaharjoituksista.

Ryhmän päätavoitteena on IKM-, NSM- sekä SM-uinnit.

Harjoitusajat:

Maallas 19.00-20.30
Tiakatemia 07.00-09.00 (sali Saimaa Stadium)
allas 19.00-20.30
Keallas 16.00-17.30 (ratavuoro)
Toakatemia 07.00-08.15
kuiva + allas 19.00-20.30
Peallas 16.00-17.30 (ratavuoro)
Lakuiva + allas 10.00-12.00
sali + allas 18.00-20.00
Suvapaa

Kilpa 2:

Ryhmä harjoittelee 5-6 kertaa viikossa. Harjoittelu osin yhdessä kilpa 1-ryhmän kanssa. Ryhmällä ei ole aamuharjoittelua. Ryhmän tavoitteena on IKM- ja NSM-uinnit. Ryhmässä harjoittelee valintavaiheen ikäisiä uimareita.

Harjoitusajat:

Maallas 16.00-17.30
Tikuiva+allas 19.00-20.30
Kevapaa
Toallas 19.00-20.30
Peallas 20.00-21.30
Lakuiva+ allas 10.00-12.00
Sali+allas 18.00-20.00 (vapaaehtoinen)
Suvapaa

Kilpa 3:

Harjoittelun tavoitteena on aerobisen kapasiteetin sekä kaikkien lajien uintitekniikan kehittäminen. Kuivaharjoittelussa liikkuvuuden sekä motoristen taitojen harjoittelu. Harjoitusmäärissä nousujohteisuus sekä harjoitteluun sitoutuminen. Ryhmässä pääpaino on harjoittelussa, mutta ryhmä osallistuu myös aktiivisesti omiin sekä lähialueen kisoihin. Tavoite kesän Rollo-kilpailut.

Harjoitusajat:

KeKuiva + allas 19.00-20.45
PeKuiva + allas 20.00-21.30 (Rantakeidas)
Suallas 18.00-20.00